Duurzame toekomst

De wereld staat voor grote klimaatuitdagingen waarin we onze verantwoordelijkheid nemen. Onder duurzaamheid verstaat Spotta het voorkomen en reduceren van de milieu-impact van zowel onze producten, ons eigen proces als dat van de organisaties waarmee we samenwerken. 

 
InMijnBus Header

Minder ongelezen folders bij het oud papier

Door de introductie van InMijnBus, waarbij huishoudens nu gemakkelijk en laagdrempelig hun voorkeur kunnen doorgeven voor het wekelijkse folderpakket van Spotta, verwacht Spotta een reductie te realiseren in het aantal ongelezen folders, welke vervolgens niet eindigen bij het oud papier.

Op inmijnbus.nl geeft een huishouden JA of NEE aan voor het ontvangen van het folderpakket of kan tijdelijk de bezorging van folders stopzetten, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

Uit onderzoek blijkt dat 15% van de huishoudens aangeven dat men het plakken van een sticker als gedoe ervaart, waarbij folders bezorgd blijven worden. Met InMijnBus neemt deze bezwaren weg. Als die 15% van de Nederlanders NEE zou zeggen op InMijnBus, zou dat per jaar ongeveer 21.000 ton papier schelen. Dit houdt nog geen rekening met het aantal bespaarde tonnen door het zelf samenstellen van gepersonaliseerde folderpakketten door huishoudens.

Naast de vermindering van papierafval door InMijnBus, biedt InMijnBus ook besparingen in de gehele keten. Dit omvat minder grondstofgebruik van papier en inkt, evenals minder transport, wat resulteert in een vermindering van CO2-uitstoot.

Yme

Yme Pasma

CEO Spotta

"Spotta is een bedrijf dat sterk in verandering is en waar aan veel innovaties wordt gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat brievenbusreclame slimmer en duurzamer moet."

Brievenbus groot
Ja-Sticker

Brievenbusstickers

Consumenten geven al bijna 30 jaar via hun brievenbus aan of ze wel of geen folders willen ontvangen. 2,3 miljoen (42%) huishoudens ontvangen daardoor geen folders. Spotta is mede oprichter en enige financier van deze zelfregulering met NEE|JA en NEE|NEE stickers. Sinds 1993 functioneert dit systeem goed. Spotta is actief in het samen met gemeenten verbeteren van de beschikbaarheid van de stickers. Ook stellen we de JA-sticker beschikbaar in JA-gemeenten, waar mogelijk in samenwerking met de gemeente.

Verduurzaming van brievenbusreclame

We maken onze producten steeds groener. Dit doen we bijvoorbeeld door adverteerders op basis van data te adviseren over doelgroepgerichte verspreiding. Hierdoor worden minder folders verspreid, omdat we op basis van kenmerken weten waar de doelgroep van onze adverteerder woont.

Ook het product Folderkiezer (een folderpakket op maat), maakt Spotta groen. Consumenten geven dan aan welke folders ze willen ontvangen. Daarmee gaan we de verspreiding van ongewenste folders tegen en besparen we papier.

 

Plastic

We maken op dit moment voor het verpakken van onze folderpakketten gebruik van de dunst mogelijke plastic folie. Deze bestaat voor 30% uit gerecycled materiaal en is voor 100% recyclebaar.

Zowel uit het restafval als uit het oud papier wordt door afvalverwerkers plastic zoveel mogelijk uit het afval gehaald en waar mogelijk gerecycled. Spotta gaat het gebruik van de plastic folie als verpakking afbouwen.

 

Papier

97% van het papier van folders wordt in NL gerecycled (bron: Milieu Centraal, 2020). Nederland heeft in Europa een koppositie in papierrecycling. Waar in Europa gemiddeld 72% van het papier retour komt is dat in Nederland 89% (bron: PRN, 2019). De folderontvanger draagt met 97% dus bovengemiddeld bij aan het hoge landelijk gemiddelde in Nederland. 99,9% van de folders wordt gedrukt op recycled papier of op papier geproduceerd uit verantwoord beheerde bossen (bron: Confederation of European Paper Industries, 2020). Papier is gemaakt van de restanten van hout en is een herwinbare grondstof. Papiervezels kunnen tot 7 keer worden hergebruikt waarna ze als natuurlijke brandstof kunnen dienen voor energiecentrales. In 2018 bestond ruim 86% (bron: PRN) van het ‘nieuwe’ papier uit gerecycled papier, in folders is dat dus 99,9%.

 

Informatie voorziening

Folders en weekkranten vormen een belangrijke bron voor informatie. Aanbiedingen zijn voor Nederlanders erg belangrijk (96% wil geïnformeerd worden) en de papieren folder speelt een belangrijke rol in die informatievoorziening. Grootste deel van de consumenten heeft de voorkeur aanbiedingen op papier in de brievenbus te ontvangen (47%). In vergelijking met aanbiedingen via winkels (22%), de digitale folder (13%) of een speciale App (9%) (bron: Milieu Centraal, 2020).

 

Afvalfonds Verpakkingen

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan de recycling van die verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens deze bedrijven. Vanuit dit Afvalfonds wordt een tegemoetkoming betaald aan gemeenten voor inzameling en recycling van verpakkingen. Spotta draagt jaarlijks ca. € 360.000 bij.

Energie efficiëntie van productie tot bezorger

Onze routes worden continu geoptimaliseerd. Er wordt zo min mogelijk lucht vervoerd en er worden geen onnodige kilometers gemaakt. Ook passen we continu de aantallen folderpakketten/weekkranten aan dankzij inventarisaties van brievenbusstickers door onze bezorgers. 

 

De schone kilometers van ons folderpakket

98% van onze ‘last mile delivery’ doen onze bezorgers fietsend of lopend. 80% van ons transport netwerk hanteert minimaal de Euro5 emissienorm voor de uitstoot van schadelijke stoffen. De Europese emissiestandaard is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie van kracht is.

bezorgers

Grootste werkgever van NL in leeftijd 13-17 jaar

Spotta is een van de grootste werkgevers van jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Bezorgers ontvangen tenminste het minimumloon door de “Bezorgnorm folders en huis-aan-huisbladen”, een ministeriële regeling voor de sector. De stukloonnorm is door Spotta ontwikkeld samen met branchevereniging MailDB, werknemersorganisatie FNV media en cultuur en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.