Duurzame toekomst

De wereld staat voor grote klimaatuitdagingen waarin ook Spotta zijn verantwoordelijkheid neemt. Onder ‘duurzaamheid’ verstaat Spotta het zoveel mogelijk reduceren van de milieu-impact van onze producten, ons eigen proces en dat van de organisaties waarmee we samenwerken.

 

InMijnBus: minder ongelezen folders bij het oud papier

Per 1 juni ’24 heeft Spotta in heel Nederland InMijnBus uitgerold. Op inmijnbus.nl kiezen huishoudens gemakkelijk voor:

  • het folderpakket samengesteld voor hun buurt
  • een gepersonaliseerd folderpakket (Folderkiezer)
  • het niet (meer) ontvangen van een folderpakket

Ook hebben huishoudens de mogelijkheid om de bezorging van een folderpakket tijdelijk stop of juist aan te zetten, bijvoorbeeld tijdens vakanties of feestdagen. Doordat de keuzes van huishoudens nu digitaal inzichtelijk zijn, beschikken we over actuele bereikcijfers en bezorgen we alleen nog gewenste folderpakketten. Zo belanden er minder ongelezen folders bij het oud papier.

Vanaf de invoering van InMijnBus (oktober, 2023), het nieuwe JA bezorgmodel, zijn de volgende reducties gerealiseerd (stand juni 2024) ten opzichte van het oude bezorgmethode:

Folderpakket.png

0 %

minder folderpakketten per week
KG icoon spotta

0 ton

(-9,4%) minder papier
CO2 icoon

0 kg

CO2-eq. besparing
Waterbesparing

0 m3

waterbesparing

Folderkiezer

Op Folderkiezer kiezen consumenten zelf welke folders en extra’s (zoals samples) zij willen ontvangen in hun folderpakket. Hierdoor bevat het Folderkiezer pakket geen ongewenste folders. Inmiddels hebben ruim 270.000 consumenten (mei, 2024) voor deze duurzame, gepersonaliseerde variant van het folderpakket gekozen. Dit levert de volgende jaarlijkse besparing op t.o.v. het folderpakket samengesteld voor een buurt:  

papier icoon

0 ton

totaal minder papier
CO2 icoon

0 kg

CO2-eq. besparing (totaal)
Waterbesparing

0 liter

water

Panden & productieproces

Bij alle drie de Spotta vestigingen worden duurzaamheidsmaatregelen genomen zoals de Energy Efficiency Directive (EED)- en Erkende maatregelen (EML)-wetgeving dit van ondernemingen verwacht. Denk hierbij aan energiezuinige cv-ketels, ledverlichting en extra snelloopdeuren. Andere doorgevoerde verbeteringen in het productieproces zijn:

  • De restwarmte van compressoren in de winter wordt gebruikt voor het verwarmen van de productiehallen in Utrecht.
  • Op de productielocatie in Meppel is de cv-installatie aan de compressor gekoppeld.
  • Het gebruik van thermostaten is gereguleerd.
  • Alle luchtdrukleidingen worden jaarlijks gecontroleerd op lekkages.

Al deze maatregelen hebben in de afgelopen vier jaar geleid tot:

gasverbruik icoon

0 %

minder gasverbruik t.o.v. 2021
Elektriciteit icoon

0 %

minder elektriciteit gebruik t.o.v. 2021

Transport & logistiek

Op het gebied van transport en logistiek worden de volgende maatregelen genomen:

  • Onze routes van productie tot bezorging worden continu geoptimaliseerd om zo het aantal transportkilometers te minimaliseren.
  • We huren zoveel mogelijk voertuigen in die vallen onder de Euro 6 emissienorm.
  • De laatste meters van het bezorgproces worden op de fiets of te voet uitgevoerd door onze 21.000 bezorgers.

Deze maatregelen leveren de volgende besparingen op:

icoon transportkilometers

0 %

minder transportkilometers
Emissievrij icoon

0 miljoen

emissie vrijekilometers in 2023
 

Papier

Het papier van reclamefolders bestaat voor 90% uit gerecycled papier en voor 10% uit nieuwe houtvezels die komen uit duurzaam beheerde bossen (bron: website EM de Jong).

 

Plastic

We maken op dit moment voor het verpakken van het folderpakket dat wordt samengesteld voor een buurt gebruik van de dunst mogelijke plasticfolie. Deze bestaat uit minimaal 25% gerecycled materiaal en is voor 100% recyclebaar (KIVO, 2024).

Zowel bij het restafval als het oud papier wordt door afvalverwerkers zoveel mogelijk plastic uit het afval gehaald en waar mogelijk gerecycled.

Door de vermindering in dikte en de integratie van gerecycled plastic besparen we op jaarbasis 320.000 kg CO2-uitstoot.

 

Afvalfonds Verpakkingen

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan de recycling van die verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens deze bedrijven. Vanuit dit Afvalfonds wordt een tegemoetkoming betaald aan gemeenten voor inzameling en recycling van verpakkingen. Spotta droeg hieraan in 2023 € 396.480,- bij.