Kinderopvang Walcheren

Geen folder beschikbaar

Helaas is er voor Kinderopvang Walcheren
momenteel geen folder beschikbaar.

Folder aanbiedingen van Kinderopvang Walcheren

Kinderopvang Walcheren (KOW) ziet zich als partner van opvoeders bij de ontwikkeling van kinderen tot 13 jaar. KOW geeft kinderen de ruimte om in de omgeving waar zij wonen te spelen, te leren en ook te genieten zodat ouders zorg en arbeid kunnen combineren. Uw kind maakt bij ons een goede start. Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.  KOW kan, als grotere organisatie, uw kind optimaal ontwikkelingskansen bieden. Wij werken samen met jeugdorganisaties en scholen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid, worden voortdurend geschoold en werken met speciale programma’s die de ontwikkeling van uw kind stimuleren. In onze pedagogische visie vormen 4 doelen de uitgangspunten van ons pedagogisch handelen. Namelijk het bieden van een veilige omgeving, het gericht zijn op de ontwikkeling door samen spelen, leren en genieten, zo veel mogelijk met ouders samen vorm gegeven en oog hebben voor elkaar, KOW is dan ook aanvullend op uw opvoeding.  Op ieder locatie werken we met vaste teams. We streven altijd naar zoveel mogelijk bekende gezichten op de groep, zodat dat voor u en uw kind vertrouwd is. We zijn graag uw partner in groei!

Meer informatie over Kinderopvang Walcheren
Wachtwoord vergeten! Er is een mail verzonden naar je mailadres om je wachtwoord te wijzigen.